"ფიფქია და შვიდი ჯუჯა"

თარიღი : Apr 23, 2019

"ფიფქია და შვიდი ჯუჯა"

სკოლა იბერიის v კლასის მოსწავლეებმა დადგეს ინგლისურენოვანი სპეკტაკლი "ფიფქია და შვიდი ჯუჯა"

მასწავლებელი: სალომე გოგოხია