მათემატიკური კლასი

სკოლა იბერიაში სიახლეა! 

2019-2020 სასწავლო წლიდან გთავაზობთ გაძლიერებული მათემატიკის პროგრამას VII- VIII- IX კლასებში, რაც გულისხმობს, სტანდარტული კურიკულუმის გარდა დამატებით საათებს მათემატიკაში, ფიზიკასა და უცხო ენაში. 

კვირეული საათების რაოდენობა იქნება:

მათემატიკა_ყველა კლასში 9სთ, ფიზიკა- VIIკლ.-3სთ, VIIIკლ.-5სთ, IXკლ-6სთ.

 

მასწავლებლები: მაია ხითარიძე, ნელი ვარშანიძე, ლია მორჩაძე.