მოსამზადებელი ჯგუფი

სკოლა იბერიაში ფუნქციონირებს მოსამზადებელი ჯგუფი, სადაც 4-5წლის ბავშვებს განუვითარდებათ შესაბამისი უნარ-ჩვევები, რათა სამომავლოდ ჰქონდეთ სასკოლო მზაობა.