სწავლის საფასური

2019-2020  წელს მიღებული მოსწავლეებისთვის სწავლის წლიური საფასურია 4000 ლარი.

წინასასკოლო, მოსამზადებელი ჯგუფის წლიური საფასური  3000 ლარი.

ოჯახური ფასდაკლებები:

ერთი ოჯახიდან ორი ან მეტი ბავშვის სწავლის შემთხვევაში, წლიურ გადასახადს, თითოეულ მოსწავლეზე დააკლდება 10%.