სკოლა იბერია

   სკოლას გააჩნია ოცდასამწლიანი გამოცდილება, პროფესიონალ პედაგოგთა გუნდი განაპირობებს სკოლის აკადემიურ წარმატებას და სასწავლებელში შექმნილ მყუდრო და მეგობრულ ატმოსფეროს. სკოლა იბერია ორიენტირებულია გაღრმავებული უცხო ენებისა და ახალი საკონუმიკაციო ტექნოლოგიების შესწავლაზე. გარდა ამისა, ფუნქციონირებს გახანგრძლივებული ტრეინიგ - ჯგუფი ორჯერადი კვებით და გაძლიერებული ესთეტიკური მეცნიერების კურსით.

    სკოლის კურსდამთავრებულები წარმეტებით სწავლბენ საქართველოს სხვადასხვა საუკეთესო უმაღლეს სასწავლებელში და ასევე საზღვარგარეთაც.

     ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამის გარდა, დაწყებით კლასებში დამატებითი საათებია:

 • ქართულ ენაში
 • ინგლისურ ენაში
 • რელიგიის ისტორიაში
 • მათემატიკაში
 • მეტყველების კულტურაში
 • ჭადრაკში                                           

   მესამე უცხო ენად ისწავლება გერმანული.

სკოლას ემსახურება ფსიქოლოგი.

X-XI-XII კლასელთათვის სურვილის მიხედვით ინიშნება სააბიტურო კურსი.

ასევე სკოლაში ფუნქციონირებს ჯგუფები:

 • ქართული ცეკვა
 • ბალეტი
 • ჭადრაკი (კლასგარეშე)
 • ხატვა
 • ფეხბურთი
 • კალათბურთი
 • მუსიკალური და თეატრალური სტუდია                           

2019-2020 სასწავლო წლიდან გთავაზობთ მათემატიკის გაძლიერებულ სასწავლო კლასს.