კათედრა

ქართული ენა და ლიტერატურა   

ნუნუკა ჯუღაშვილი

ელენე კოლმლაძე

ლიანა ახალკაცი

ქეთევან ლევანიშვილი – კათედრის გამგე

ლიანა ყანჩაშვილი

მარინე ჯვარიძე

თეა ყიფიანი

 

მათემატიკა

მარინე ხითარიძე – კათედრის ხელ,ძღვანელი

ზაზა ანჯაფარიძე

ნელი ვარშანიძე

ქეთო აბულაძე

თეა ყიფიანი

სოფიო სომხიშვილი – ი.ს.ტ.

 

უცხოური ენები

სალომე გოგოხია – კათედრის ხელმძღვანელი

ლალი ბერიშვილი

მაია გრძელიშვილი

თეო ზაქარეიშვილი

ლერა მანუკოვა – რუსული ენა

ნათია დევიძე  – ქეთევან ხმიადაშვილი

ქეთევან ხმიადაშვილი – რუსული ენა

ქეთევან ჩიქოვანი – გერმანული ენა
 

საზოგადოებრივი მეცნიერების კათედრა

მაკა ელიზბარაშვილი – კატედრის ხელმძღვანელი
ეკატერინე წიქარიშვილი

ხათუნა სულემენაშვილი – გეოგრაფია

ნინო ჯიოშვილი – სამოქალაო უსაფრთხოება და თავდაცვა

 

საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებების კათედრა

თამილა მუშკუდიანი – კათედრის გამგე – ქიმია

ლალი კობიაშვილი – ბიოლოგია

ეკატერინე ჩერქეზიშვილი – ფიზიკა

ნინო ჯიოშვილი – ბუნებისმცოდნეობა

 

ესთეტიკის კათედრა

თამარ ბაცანკალაშვილი – კათედრის ხელმძღვანელი

ნოდარ სულემენაშვილი – სახვითი ხელოვნება

ცისანა ბარბაქაძე – რელიგია

ნინო ფიცხელაური – ესთეტიკა

ნანა მუსერიძე – წადრაკი

ნათია ბროლაძე – მეტყველების კულტურა

ბარბარე გაგნიძე – მუსიკა

ავთანდილ ხომასურიძე – სპორტი