ბავშვთა დღე ბევრი საინტერესო და სახალისო აქტივობით იყო დატვირთული